top of page

Podjetje ARCHITECTA D.O.O. je bilo ustanovljeno leta 1989, kot družba z omejeno odgovornostjo. Lastnik in direktor družbe je Vranešič Nebojša, univ. dipl. inž. arh.

 

Področje dela je inženiring in projektiranje, obsega pa izdelavo arhitekturnih načrtov, načrtov gradbenih konstrukcij in projektov zunanje ureditve. Od leta 1989 smo pridobili več kot 300 gradbenih dovoljenj za stanovanjske, poslovne, turistične, industrijske ter inženirske objekte, izdelali smo zazidalne načrte in številne nagrajene natečajne elaborate. Smo ekipa arhitektov, ki s strokovnimi sodelavci (projektanti gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij, elektro inštalacij, konzervatorji,…) celovito pokriva vse faze gradnje od projektiranja do zaključnih del.

 

V postopku za pridobitev dovoljenj za gradnjo izdelamo urbanistični del projekta, pridobimo soglasja komunalnih organizacij, poskrbimo za koordinacijo z občinskimi uradi za urbanizem in upravnimi enotami vse do pridobitve vseh potrebnih dovoljenj.

Vodimo nadzor nad potekom del, ki zajema razpis za pridobitev ponudb, pregled ponudb in svetovanje pri izbiri izvajalca del, svetovanje pri sestavi in podpisu pogodbe za izvedbo del, strokovni in finančni nadzor nad potekom del za gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro instalacije, izvedbo postopka pri prevzemu vseh dokončanih del in organizacijo tehničnega pregleda ter pridobitev uporabnega in obratovalnega dovoljenja za objekt.

 

Podjetje Architecta je certificirano za izdelavo energetskih izkaznic, javnih listin s podatki o energetski učinkovitosti stavbe, ki vam jo izdela neodvisni strokovnjak za izdajanje energetskih izkaznic.

Lan Babič,

abs. arh.

Arhitekt

+386 41 814 162

Dragica Štimec, 

univ. dipl. inž. geo.

Geodet

GEO-0126

+386 41 773 032

Mitja Čalija,

univ. dipl. inž. arh.

Arhitekt

+386 41 501 846

Zijada Adembegović Hujdurović,

mag. inž. arh.

Arhitekt

+386 70 600 392

Žiga Kobal,

mag. inž. arh.

Arhitekt

+386 41 349 826

Andraž Starčič,

univ. dipl. inž. arh.

Arhitekt

-

Nebojša Vranešič, 

univ. dipl. inž. arh.

Direktor

A-0963

+386 40 715 183

Erik Stojanović

Kocjančič, 

univ. dipl. inž. arh.

Arhitekt

A-1378

+386 41 345 817

Brigita Strmšek, 

mag. inž. arh.

Arhitekt

A-1791

+386 41 955 545

Gregor Šoper, 

univ. dipl. inž. arh.

Arhitekt

A-1822

+386 41 874 071

Marko Porenta,

univ. dipl. inž. arh.

Arhitekt

A-1269

-

Nazaj
bottom of page