top of page

POSLOVNI OBJEKT COMARK

lokacija

investitor 

projektanti​

leto

program

vizualizacije

GORC Sermin, Koper, Slovenija

Comark d.o.o.

Erik Stojanović Kocjančič, u.d.i.a.

Nuša Čepin, abs. arh.

Alja Čehovin, m.i.a.

v teku

poslovni objekt

Melissa Bartol Misson, abs. arh.

comark 37.jpg
comark 40.jpg
comark 52.jpg
Image-1.jpg
bottom of page