top of page

Page Title

Hotel Mirta Strunjan

Lokacija:

Investitor: 

Avtorji: 

Leto načrtovanja:

Leto izvedbe:

Strunjan

Bracera d.o.o.

Mitja Čalija u.d.i.a.,

Marko Porenta u.d.i.a.

2013

2015

bottom of page